Натурални сокове

Натурални сокове
За натурални сокове в най-чистия им вид се смятат тези течности, които се съдържат в тъканите на плодовете и зеленчуците.

Подробно