Кока-кола

 Кока-кола


Производството на Coca-Cola в България датира от 1965 г. България е първата държава в социалистическия лагер, която започва да произвежда световноизвестната напитка. 

Днес системата на Кока-Кола в България се състои от 5 юридически лица:

  • Кока-Кола България ЕООД
  • Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България АД
  • Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисис Организейшън
  • Кока-Кола Хеленик Груп Ай Ти Сървисис
  • Кока-Кола Ентърпрайз Шеърд Сървисис 

През 1992 г. се основават местните офиси на Кока-Кола България ЕООД и на Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани. През 2004 г. групата Кока-Кола ХБК открива първия си център за споделени услуги в областта на информационните технологии (Кока-Кола Хеленик Груп Ай Ти Сървисис), а през 2011 г. компанията основава в България втори такъв център, този път в областта на финансите и човешките ресурси (Кока-Кола Бизнес Сървисис Организейшън). През 2013 г. компанията Кока-Кола Ентърпрайз също избира София за свой център за споделени услуги в областта на финансите и основава в България Кока-Кола Ентърпрайз Шеърд Сървисис.

Кока-Кола България ЕООД е местното дъщерно дружество на The Coca-Cola Company и отговаря за маркетинга на продуктите на компанията, за разработването на нови безалкохолни напитки и за сиропите и концентратите, влизащи в състава на напитките. The Coca-Cola Company и нейните 300 бутилиращи партньори заедно съставят Системата на Кока-Кола по света. Системата създава ползи както за клиентите, така и за потребителите, което я прави уникална сред бизнеса.

Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани (Кока-Кола ХБК)  е бутилиращ партньор за търговските марки на The CocaCola Company и е част от Системата на Кока-Кола, една от най-големите системи за дистрибуция на напитки в света. Компанията купува концентратите и сиропите за производството на напитките по споразумение за франчайзинг с The Coca-Cola Company и отговаря за продажбата на продуктите, отношенията с клиенти и доставчици, реализирането на промоции и дистрибуцията на продуктите.


Подробно